Onze werking

De Elisabeth Kübler-Ross Werking Vlaanderen is een vrijwilligersorganisatie die in 1988 werd opgericht. EKR is een vereniging van goed opgeleide vrijwilligers die zich inzetten voor mensen die met een verlieservaring worden geconfronteerd. De vrijwilligers bieden steun in het omgaan met emoties, gevoelens en situaties die bij het rouwproces horen. Ze hebben ook zelf te maken gehad met verlies, afscheid en rouw. Ze hebben ook zelf ervaren hoe verlies een plaats kan krijgen in het leven en zelfs tot persoonlijke groei kan leiden.

 

Ook hulpverleners kunnen bij ons terecht voor vorming, ondersteuning en informatie.

"In contact blijven met onze gevoelens, die kunnen uitspreken en delen met anderen is van zeer groot belang." (Elisabeth Kübler-Ross)

Bereikbaar

Hulp- en advieslijn: 03 218 47 40

info@kublerrossvlaanderen.be