Voor iedereen die te maken heeft

met verlies, afscheid en rouw

 

Kübler-Ross Vlaanderen wil het gedachtegoed van Elisabeth Kübler-Ross verspreiden en in de praktijk te brengen. Zij wil mensen bijstaan in het omgaan met moeilijke levenservaringen.

Bij de verwerking van verlies is vaak de steun van anderen nodig. We denken daarbij niet enkel aan de dood, maar aan elk verlies in de brede zin van het woord: het verlies van werk, van gezondheid, van een relatie, van een vriendschap.

 

Kübler-Ross Vlaanderen

Ferdinand Coosemansstraat 127

2600 Berchem (Antwerpen)

Ma en wo, 10-12 uur of na afspraak

 

Bereikbaar

Hulp- en advieslijn: 03 218 47 40

info@kublerrossvlaanderen.be