Visie

De vrijwilligers van de Stichting gaan uit van de visie op stervensbegeleiding en rouw van de Amerikaans-Zwitserse psychiater dr. Elisabeth Kübler-Ross.

De kern van haar denken is de overtuiging dat het leven een stroom van ervaringen is, die geboorte en dood met elkaar verbindt. We zijn voortdurend bezig met ontmoeten, veranderen, afscheid nemen en opnieuw ontmoeten. Hiermee leren omgaan in het dagelijks leven kan helpen om een groter verlies te dragen en het een zinvolle plaats in het leven te geven.

 

Onvoorwaardelijke en liefdevolle ondersteuning maakt het mogelijk hiervoor de kracht te (her)vinden.

 

Elisabeth Kübler-Ross was er ook van overtuigd dat het verwerken en opruimen van onverwerkte ervaringen en opgestapelde, vaak pijnlijke, gevoelens kan helpen om ons denken, voelen en handelen rond afscheid en verlies weer gezond te maken.

 

Doelstelling

De Elisabeth Kübler-Ross Werking stelt zich tot doel het gedachtegoed van Elisabeth Kübler-Ross te verspreiden en in de praktijk te brengen. Zij wil mensen bijstaan in het omgaan met moeilijke levenservaringen, in het bijzonder met de ervaring van verlies, afscheid en rouw.

Zij wil dit doen door:

  • het bieden van ruimte voor het ontdekken, uiten en doorleven van emoties en onverwerkte ervaringen.
  • het ondersteunen van de omgang met het leven, het lijden en de dood.
  • het geven van aandacht aan de zingeving van het leven.
  • het ondersteunen van mensen die zich in de geest van dr. Elisabeth Kübler-Ross willen inzetten voor anderen.
  • als overkoepelende organisatie te functioneren voor andere organisaties en hulpverleners.

"Voor verwerking van verlieservaringen is vaak de steun van anderen nodig om bewust te worden dat leven met verlies mogelijk is en ons persoonlijk laat groeien." (Elisabeth Kübler-Ross)

Bereikbaar

Hulp- en advieslijn: 03 218 47 40

info@kublerrossvlaanderen.be