Lessen voor levenden. Gesprekken met stervenden

Lessen voor levenden is een gids voor al diegenen die bij stervensbegeleiding betrokken zijn. Jarenlang zorgde Elisabeth Kübler-Ross voor terminaal zieken. Samen met haar medewerkers voerde zij vele gesprekken met deze patiënten om te achterhalen hoe zij het beste konden worden geholpen.

Velen gaven te kennen dat hun leven nog niet af was, dat ze nog zoveel zouden willen doen. De meesten praatten openhartig over de naderende laatste uren en waren dankbaar dat zij hun afweermechanismen konden loslaten. Bij sommigen bleek het zinvol om ook de partner of een familielid bij dit gesprek te betrekken. Pas op dat moment durfden de patiënten de dood eerlijk onder ogen zien.

Een aantal van deze gesprekken is in dit boek opgenomen. Het zijn met recht lessen voor levenden: ze maken ons deelgenoot van de angsten en hoopvolle verwachting van de stervenden. Ze laten ons zien hoe wij hen kunnen bijstaan. Bovendien zijn deze gesprekken een leerschool hoe wij de vrees voor het eigen levenseinde kunnen overwinnen. Door dit alles is Lessen voor levenden in korte tijd het klassieke en veel geraadpleegde boek over dood en sterven geworden, waarvan inmiddels alleen al in Nederland meer dan 100.000 exemplaren zijn verkocht.

Elisabeth Kübler-Ross, Lessen voor levenden: gesprekken met stervenden (1969). Ambo, Bilthoven, 2006 (paperback). ISBN 97 890 26319648

Deze herdruk kan besteld worden via ons secretariaat voor € 18,95 excl. verzendkosten.

 

Terug naar overzicht

Bereikbaar

Hulp- en advieslijn: 03 218 47 40

info@kublerrossvlaanderen.be