Kinderen en de dood.

Elisabeth Kübler-Ross schreef dit boek vooral voor de ouders van een ongeneeslijk ziek kind. Gebruik makend van brieven die veel van die ouders haar hebben gestuurd, biedt zij troost en bemoediging. Daarnaast geeft zij adviezen.

Zo vertelt zij hoe belangrijk het is dat het kind de laatste dagen van zijn leven thuis doorbrengt. Volgens Kübler-Ross weten stervende kinderen (niet altijd bewust) wat er met hen aan de hand is en zullen zij er op een bepaald moment over willen praten. Daarom moeten zij de gelegenheid krijgen hun natuurlijke angst te uiten, zowel mondeling als in tekeningen, briefjes, enz.

Het boek maakt duidelijk hoe het onvermijdelijke draaglijk kan worden gemaakt; hoe in de laatste dagen het bezoek kan worden geregeld en hoe de andere kinderen in het gezin bij de zorg voor de zieke kunnen worden betrokken; hoe ieder op zijn eigen wijze afscheid kan nemen en hoe de dood van het kind te verwerken is. Elisabeth Kübler-Ross richt zich heel in het bijzonder tot ouders van kinderen die plotseling om het leven zijn gekomen, door een misdrijf of een ongeval of doordat zij zelf hun leven hebben beëindigd. Ook nu zegt zij: "Kinderen die de dood hebben leren kennen, zijn onze beste leermeesters inzake het leven."

Elisabeth Kübler-Ross, Kinderen en de dood. Ambo, Amsterdam, 1984, 221 blz. ISBN 90 263 1519 8.

Deze uitgave kan niet meer besteld worden via ons secretariaat.

 

Terug naar het overzicht

Bereikbaar

Hulp- en advieslijn: 03 218 47 40

info@kublerrossvlaanderen.be