Lidnummer:
Achternaam:
Voornaam:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
E-mail:
Telefoon:
Dag:
Maand:
Jaar:
Geboortedatum:
 
 KEUZE WORKSHOP
1e keuze:
2e keuze:
3e keuze:
 Indien de workshop van uw eerste keuze volzet is
houden wij rekening met uw tweede of derde keuze.
 
Attest gewenst:
(Af te halen aan de stand 'Folders',
er worden geen attesten verzonden)
   
Opmerking of  
Vragen

Bereikbaar

Hulp- en advieslijn: 03 218 47 40

info@kublerrossvlaanderen.be