Elisabeth Kübler-Ross. Een mensenleven voor het goede sterven.

Suzanne Schaup vertelt in dit boek het spannende levensverhaal van de uit Zwitserland afkomstige arts Elisabeth Kübler-Ross en laat zien hoe zij ondanks alle tegenstand de internationaal bekende onderzoekster op het gebied van het sterven en stervensbegeleiding is geworden.

Tijdens voordrachten en workshops over de gehele wereld beijverde Elisabeth Kübler-Ross zich ervoor het sterven als een wezenlijk onderdeel van het leven op te vatten en met stervenden te spreken, in plaats van hen alleen te laten.

De impulsen die zij heeft gegeven hebben vandaag nog hun uitwerking. Haar boeken zijn in meer dan twintig talen vertaald en hebben en wereldwijde echo laten horen.

Suzanne Schaup, geboren in 1940, is letterkundige, publiciste en vertaalster. Zij verwierf in Duitsland bekendheid als vertaalster van de boeken van Elisabeth Kübler-Ross.

Schaup Suzanne, Elisabeth Kübler-Ross, een mensenleven voor het goede sterven. Kok, Kampen, 1997, 96 blz. ISBN 90 242 6009 4

Dit boek kan niet meer besteld worden via het secretariaat.

 

Terug naar het overzicht

Bereikbaar

Hulp- en advieslijn: 03 218 47 40

info@kublerrossvlaanderen.be