De Elisabeth Kübler-Ross Werking organiseert regelmatig workshops en cursussen, zowel voor vrijwilligers als voor geïnteresseerden. Deze kunnen op aanvraag ook bij u in de buurt, in uw organisatie of binnen een opleiding plaats vinden. Vrijwilligers verzorgen op aanvraag ook lezingen over het gedachtegoed van Elisabeth Kübler-Ross.

 

Ont-moeten in leven en sterven.

Deze vorming is bedoeld voor iedere volwassene die zich wenst te verdiepen in verlieservaringen, rouwzorg en stervensbegeleiding. Tijdens de vormingsdagen leer je stilstaan bij de eigen verlieservaringen en omgaan met de verlieservaringen van anderen.

De vormingsdagen zijn een ontmoeting in nabijheid met en in openheid voor elkaar. Een ont-moeting die een uitnodiging is om jezelf te mogen en durven zijn.

Geplande data vindt u in 'Agenda'.

 

 

 

Herbronnen.

Een weekend voor iedereen die de vormingscursus “ont-moeten” heeft gevolgd.

In dit herbronningweekend werken we met gegevens die komen uit onze dagelijkse realiteit. Deze gegevens zijn dan ook bepalend voor het thema waarmee in het weekend zal worden gewerkt.

Geplande data vindt u in 'Agenda'.

 

Leren omgaan met het kind in jou.

Deelname aan deze cursus is enkel mogelijk als je de cursus “Ont-moeten in leven en sterven ” al hebt gevolgd in Nederland of België.

In deze cursus kan je de relatie met het kind in jezelf ontdekken en herstellen. Hierdoor leer je de pijn en het leed van het kind in jezelf serieus te nemen. Een weekend voor iedereen.

Geplande data vindt u in 'Agenda'.

                                                                                                                      

"Als we de kracht en moed hebben om onszelf met onze emoties te confronteren en ze als een deel van ons te zien, dan kunnen we onze onverwerkte zaken verwerken en een voller en gelukkiger leven leiden." (Elisabeth Kübler-Ross)

Bereikbaar

Hulp- en advieslijn: 03 218 47 40

info@kublerrossvlaanderen.be