Verleen ons meer bekendheid

Weinig mensen zijn (voldoende) op de hoogte van de mogelijkheden van vrijwillige ondersteuning bij verlies en rouw. Maar liefst een op de vier nabestaanden die we steun hebben geboden, verklaart dat ze de hulp van de vrijwilligers eerder had moeten inroepen. Een goede reden om flink aan de weg te blijven timmeren om de bekendheid van het vrijwilligerswerk te vergroten.

U kunt ons daarbij helpen door anderen op ons bestaan te wijzen. Onderzoek geeft immers aan dat mensen het liefst geïnformeerd worden door iemand in hun directe omgeving. Dus zeg het voort.

Bereikbaar

Hulp- en advieslijn: 03 218 47 40

info@kublerrossvlaanderen.be