Over de dood en het leven daarna.

Op het gebied van het onderzoek naar sterven en dood moet Elisabeth Kübler-Ross als dé autoriteit worden beschouwd. In de ontelbare uren die ze bij stervenden doorbracht, maakte ze aantekeningen van hun gedrag en tekende ze hun uitspraken op.

Het werd haar duidelijk dat zij die door de dood zijn getekend, niet aan hallucinaties lijden wanneer ze beweren gestorven personen te zien die op hen wachten. Klinisch dode blinden bijvoorbeeld deelden haar mee dat ze tijdens de uittreding uit hun lichaam weer konden zien, terwijl kinderen die door toepassing van chemotherapie kaal waren geworden, in hun buitenlichamelijke toestand al hun haar weer hadden.

De stervenden en de weer tot leven gewekte klinische doden zijn de belangrijkste bronnen voor het onderzoek van Elisabeth Kübler-Ross naar het leven na de dood. Uit dit onderzoek vloeit voort 'dat elke soort dood waarover de wetenschappers spreken, in realiteit helemaal niet bestaat, want de dood is een overgaan in een nieuwe bewustzijnstoestand, waarin men de mogelijkheid heeft om zowel qua ziel als qua geest te groeien'.

Elisabeth Kübler-Ross, Over de dood en het leven daarna. Ambo, Amsterdam, 1985, 72 blz. ISBN 97 890 26320934

Deze druk kan besteld worden via ons secretariaat voor € 9,95 excl. verzendkosten.

 

Terug naar het overzicht

Bereikbaar

Hulp- en advieslijn: 03 218 47 40

info@kublerrossvlaanderen.be