De vier kwadranten theorie: Symbolische taal van het onbewuste

Elisabeth was ervan overtuigd dat zorgverleners een betere steun kunnen bieden als ze aandacht hebben voor de gehele mens. In het verleden lag het accent in de hulpverlening vooral op het fysieke en het mentale. Hierdoor kwamen het emotionele en het spirituele deel tekort.

Elk mens is een geheel, een cirkel van leven, bestaande uit vier verschillende kwadranten (of lichamen/lagen): het fysieke, het emotionele, het intellectuele en het spirituele kwadrant. Het is belangrijk om daar een balans in te vinden; om de vier kwadranten tot volle bloei te brengen.

De cirkel van leven zal altijd zelf naar compensatie zoeken, al of niet gedwongen door een crisis. Een mens is altijd 'heel'. Als bijvoorbeeld het fysieke deel niet of nauwelijks functioneert (coma, ernstige handicaps), of het mentale (dementie, geestelijke handicaps), dan zullen het spirituele en emotionele deel die ruimte gaan innemen. Bij een crisis zijn we geneigd onze toevlucht te nemen tot het kwadrant waarin we ons het veiligst voelen.

In het fysieke: gaan we veel beredderen en doen.

In het emotionele: worden we overspoeld door tranen en woede.

In het mentale: gaan we aldoor praten of informatie zoeken.

In het spirituele: hebben we aandacht voor godsdienst, zingeving, rituelen en symbolische taal.

Als hulpverlener heb je een speciale plaats in dit geheel. Want jij bent het die de voorwaarden dient te scheppen om die totale zorg te realiseren.

De symbolische taal (het non-verbale) was voor Elisabeth Kübler-Ross een waardevol hulpmiddel bij deze totale zorg. De symbolische taal van het onbewuste is de taal van het innerlijk weten. Non-verbale communicatie, zoals spontane tekeningen, vertelt wat niet in woorden is te vatten. De kunst is om deze taal te leren verstaan.

"Het leven is een stroom ervaringen die geboorte en dood met elkaar verbindt."
(Elisabeth Kübler-Ross)

Bereikbaar

Hulp- en advieslijn: 03 218 47 40

info@kublerrossvlaanderen.be