Unfinished business: Natuurlijke en onnatuurlijke emoties

Een belangrijk begrip uit de filosofie van Elisabeth is de zogenaamde 'Unfinished Business': de onverwerkte emoties en ervaringen. Met het opruimen van deze opgestapelde pijn hoeven we niet te wachten tot we vastlopen.

Alles wat ons uit ons evenwicht brengt, legt onze 'onafgemaakte zaken' ('Unfinished Business') bloot. Iedere keer als je een sterke (positieve of negatieve) emotionele reactie voelt in de ontmoeting met een medemens kan dat een geschenk zijn doordat het je in contact brengt met je eigen onverwerkte zaken of je eigen kracht.

De natuurlijke basale emoties zijn angst, boosheid, verdriet, jaloezie, verlangen en liefde. Emoties die niet op een natuurlijke manier geuit of verwerkt zijn, kunnen 'onnatuurlijk' worden. Het is van belang om contact te maken met deze zogenaamde onnatuurlijke emoties en ze te verwerken. Als ze worden vastgehouden of opgestapeld worden ze 'Unfinished Business'.

In een rouwproces komen de 'Unfinished Business' vaak naar boven. Door het verwerken van deze eerdere verliezen of negatieve ervaringen kan een rouwproces leiden tot persoonlijke groei. Voor zorgverleners is het verwerken van de eigen 'Unfinished Business' van zeer groot belang. We kunnen immers pas ten volle nabij andere mensen zijn als we onze eigen innerlijke zaken op orde hebben. Dit noemen we emotionele hygiëne.

"We kunnen allemaal zijn als Moeder Theresa, als we hebben afgerekend met het kwade in ons, met alle verdrongen negativiteit." (Elisabeth Kübler-Ross)

Bereikbaar

Hulp- en advieslijn: 03 218 47 40

info@kublerrossvlaanderen.be