Verbinden en heelmaken. Jubileumbundel Stichting Dr. Elisabeth Kübler-Ross Nederland.

Doel van de EKR-stichting is het verspreiden en het praktisch toepassen van de ideeën van Elisabeth Kübler-Ross over leven en dood en over hulp bij crisissituaties, zowel in het leven als bij het sterven. Dit Ankertje bevat de lezingen - gehouden tijdens het jubileum van 1994 van de stichting (Nederland) - van Elizabeth Kübler-Ross, Ben Weiner, William Yang, Suzanne Katier en Jacob Slavenburg.

In het Westen hebben we ons de afgelopen eeuwen vooral gericht op het uiteenrafelen van de werkelijkheid. Van deze analytische instelling hebben met name wetenschap en techniek geprofiteerd. Maar een van de negatieve gevolgen was dat vaak in niet meer te verenigen categorieën werd gedacht. Leven en sterven, lichaam en ziel, mannelijk en vrouwelijk, hemel en aarde worden door de moderne mens dikwijls als aparte 'werelden' beleefd. De auteurs doen een poging deze begrippen weer met elkaar te verbinden.

Elisabeth Kübler-Ross e.a., Verbinden en heelmaken. Jubileumbundel. Ankh-Hermes, Deventer, 1996, 96 blz. ISBN 90 202 0716 4.

Dit boek is niet meer nieuw te koop en dus te bestellen bij het secretariaat.

 

Terug naar het overzicht

Bereikbaar

Hulp- en advieslijn: 03 218 47 40

info@kublerrossvlaanderen.be