Hoe kunt u ons steunen

De medewerkers van de vereniging Elisabeth Kübler-Ross willen er zijn voor iedereen. Waar nodig en gewenst willen zij aanwezig zijn met tijd, aandacht en/of ondersteuning. Dat betekent dat er voldoende mensen en middelen beschikbaar moeten zijn.

De vereniging is ontstaan vanuit particulier initiatief. Het is een bewuste keuze om niet volledig van overheidsmiddelen afhankelijk te zijn en dicht bij de mensen te staan.

De middelen voor onze werking zijn afkomstig van verschillende fondsen: sponsors en donateurs. Het is aan hen te danken dat onze organisatie nu bijna 25 jaar succesvol haar werking realiseert.

 

Wilt u de vereniging ook financieel steunen? Dat kan op de volgende manieren:

  • Een eenmalige storting.
  • Bij een storting van vijftig euro ontvangt u gratis een jaar het magazine van Elisabeth Kübler-Ross.
  • U kunt ook vaste donateur worden.
  • Een notariële schenkingsakte.
  • Een testament.

Neem vrijblijvend contact op om te bespreken wat de mogelijkheden zijn.

klik hier voor de contact mogelijkheden

Rekeningnummer

BE20 4062-0918-5156 ten name van: Dr. E. Kübler-Ross werking Vlaanderen vzw. Ferd. Coosemansstraat 127, 2600 Berchem

 

 

Bereikbaar

Hulp- en advieslijn: 03 218 47 40

info@kublerrossvlaanderen.be