Ontmoetingsgroep voor rouwenden

Een luisterend oor vinden om je gevoelens rond verlies en rouw te verwerken is niet altijd zo gemakkelijk. Vaak kun je hiervoor nog het beste terecht bij mensen met een gelijkaardige ervaring. Maar waar vind je die? Daar moet een gelegenheid voor geschapen worden, want het gaat niet alleen om een luisterend oor. Je moet ook mogen stilstaan bij je verlies, (h)erkenning krijgen en van daaruit je eigen innerlijke kracht kunnen ervaren.

Deze beperkte groep van ongeveer 8 deelnemers komt onder begeleiding om de twee weken samen om te luisteren en te delen.

 

Ondersteuningsgroepen

Deze groepen staan open voor iedereen met een verlieservaring hetzij op relationeel, gezondheid of materieel vlak.

Ondersteuningsgroepen zijn kleine groepen van ongeveer acht mensen die om de vier à zes weken gedurende twee uur samenkomen. In groepsgesprekken kan je delen wat je bezig houdt, waar je tegenaan loopt, waar je wakker van ligt, waar je mee naar bed gaat of mee opstaat, wat je lastig vindt, enz. Elke groep wordt begeleid door twee getrainde leden van de Elisabeth Kübler-Ross Werking. Vanuit een invoelend aanwezig zijn wordt geluisterd naar de deelnemers en wat hen bezighoudt. Zo kunnen zij elkaar ondersteuning bieden.

 

Inlichtingen en/of aanmelden: EKR secretariaat, F. Coosemansstraat 127, 2600 Berchem

Tel/fax: 03 201847 40

Voor geïnteresseerden vindt er steeds vooraf een kennismakingsgesprek plaats waarop de wederzijdse verwachtingen besproken worden.
    

 

"Uit ervaring hebben wij geleerd dat een dergelijk gebeuren ons dichter brengt bij onszelf, inzicht geeft in datgene wat ons bezighoudt en de weg opent om verder te gaan." (Elisabeth Kübler-Ross)

Bereikbaar

Hulp- en advieslijn: 03 218 47 40

info@kublerrossvlaanderen.be