Home  > Agenda

 

 

Cursus

Ont-moeten in leven en sterven

7 ZATERDAGEN

Lesgeefster: Geertje Beckers

 

Broodjesmaaltijd inbegrepen

 

Data: 

planning volgt

Plaats: EKR secretariaat F. Coosemansstraat 127, 2600 Berchem

 

Bijdrage: 

Voorschot: 

Saldo: 

Betalingen gebeuren op rekeningnummer: BE20 4062 0918 5156 van:

Dr. E. Kübler-Ross werking Vlaanderen vzw.

Ferd. Coosemansstraat 127, 2600 Berchem 

met vermelding GEBE 

De inschrijving is pas definitief na betaling van het gehele bedrag.

 

Bij annulatie wordt de terugbetaling verminderd met 100 euro voor onkosten en op voorwaarde dat er door u, voor uw gereserveerde plaats, een vervanger gevonden wordt.

Indien u het totale bedrag niet ineens kan betalen, kunt u ook in termijnen afbetalen. Een telefoontje naar ons secretariaat helpt u dan verder zodat we samen naar een haalbare oplossing kunnen zoeken.

 

 

Gelieve uw inschrijving te sturen naar:

EKR – F. Coosemansstraat 127, 2600 Berchem

Inlichtingen: Tel & fax 03 218 47 40

 

 

Doelgroep:

Deze vorming is bedoeld voor iedere volwassene die zich wenst te verdiepen in verlieservaringen, rouwzorg en stervensbegeleiding..

 

Doel:

Stilstaan bij de eigen verlieservaringen en leren omgaan met de verlieservaringen van anderen.

Het leven beter leren kennen.

De ander meer nabij zijn in openheid voor elkaar.

Een ont-moeting die een uitnodiging is om jezelf te mogen en durven zijn.

 

Structuur

De vorming is gespreid over 8 zaterdagen van 9:30 uur tot 17 uur.

 

Terugkijken naar de vroegste intense ervaring met het sterven en de dood, in eigen leven en een latere verlieservaring.

Terugkijken naar gevoelens en verwachtingen rond eigen sterven en dood.

'ik en de ander'.

Bewust kijken naar ons eigen handelen en onze eigen gevoelens in de ontmoeting met stervenden of met mensen die een ernstig verlies geleden hebben.

 

Volgende elementen komen aan bod:

Ieder heeft zijn eigen waarden en normen en zijn eigen tempo.

We zijn steeds op handelen gericht (iets doen is gemakkelijker dan stilstaan bij de realiteit).

Onze eigen gevoelens durven waarnemen i.p.v. ze te veroordelen, leren begrijpen hoe ze tot stand komen.

Vanuit deze herkenning en erkenning van onze eigen gevoelens en gedrag de ander beter leren begrijpen.

Enkel op deze manier kan je jezelf en vervolgens de ander ernstig nemen.

 

Leren van elkaar en jezelf door:

Jezelf en de ander te observeren (te zien).

Gegevens over jezelf op te schrijven en te herlezen (aan te zien).

Te luisteren naar jezelf en het eventueel te zeggen.

Het kritisch aanhoren van je eigen vraag kan reeds een aanzet zijn tot het formuleren van je eigen antwoord.

De volle verantwoordelijkheid dragen voor onze eigen gevoelens (achter jezelf staan).

 

Begeleiding tijdens de cursus

Geertje Beckers: Ieder van ons heeft te maken met verlies op allerlei niveaus; verlies en lijden is inherent aan het leven.

Het proces van verwerken is onder andere in het leren omgaan met alle gevoelens en gedachten die dit oproept, het doorleven van het verlies.

In deze cursus zou ik wat meer stil willen staan bij de vraag of jouw verlies een functie, zin, betekenis voor jou heeft.

In hoeverre je verlies zou kunnen zien als uitdaging, kans om te groeien en misschien zelfs als noodzaak!! We staan nog eens stil bij alle aspecten van jouw proces van verlies en rouw met behulp van en geleide meditatie. Je kijkt daarbij ook naar de rode draad in jouw leven, naar wat jouw verlies jou te zeggen heeft.

Geertje Beckers is verpleegkundige (docente), werkte 30 jaar als vormingswerkster in de gezondheidszorg met als thema: leven, sterven en rouw.

In 1980 ontmoette ze Elisabeth Kübler-Ross met wie ze een aantal keren samenwerkte. Van haar leerde ze hoe te durven vertrouwen op jezelf en op je eigen levensboek.

 

secretariaat F. Coosemansstraat 127, 2600 Berchem

 


 

Cursus

 

LEREN OMGAAN MET HET KIND IN JEZELF

Lesgeefster: Geertje Beckers

 

WEEKENDCURSUS

 

KAN ALLEEN GEVOLGD WORDEN ALS MEN DE CURSUS ONT-MOETEN GEVOLGD HEEFT

 

Data: 

 

Plaats: 

 

Bijdrage 

Voorschot:

Saldo: 

Betalingen gebeuren op rekeningnummer: BE20 4062 0918 5156 van:

Dr. E. Kübler-Ross werking Vlaanderen vzw.

Ferd. Coosemansstraat 127, 2600  Berchem met vermelding GBKJ 2017

 

De inschrijving is pas definitief na betaling van het gehele bedrag.

Bij annulatie wordt de terugbetaling verminderd met 125 euro voor onkosten en op voorwaarde dat er door u, voor uw gereserveerde plaats, een vervanger gevonden wordt. Indien u het totale bedrag niet ineens kan betalen, kunt u ook in termijnen afbetalen. Een telefoontje naar ons secretariaat helpt u dan verder zodat we samen naar een haalbare oplossing kunnen zoeken.

 

 inschrijving:

EKR – F. Coosemansstraat 127, 2600 Berchem

 

Inlichtingen: Tel & fax 03 218 47 40

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

Cursus

 

HERBRONNEN

Leren omgaan met veranderingen

 

Ieder mens maakt in zijn leven allerlei veranderingen mee. Voor sommige kies je zelf zoals bij een verhuis. Andere overkomen je, vaak volkomen onverwacht: fysiek, emotioneel of maatschappelijk.

 

Begeleidster: Geertje Beckers

 

DAGCURSUS

 

KAN ALLEEN GEVOLGD WORDEN ALS MEN DE CURSUS ONT-MOETEN GEVOLGD HEEFT

 

Data: zaterdag 25 mei 2019  9.30 uur tot 17.00 uur.

 

 

Plaats: EKR secretariaat

Ferd. Coosemansstraat 127

2600 Berchem

Bijdrage € 65  – cursusnummer: HERB 2019

Voorschot: € 30  te storten vóór 1/5/2019

Saldo: € 35  te storten vóór 15/5/2018

Betalingen gebeuren op rekeningnummer: BE20 4062 0918 5156 van:

Dr. E. Kübler-Ross werking Vlaanderen vzw.

Ferd. Coosemansstraat 127, 2600  Berchem met vermelding HERB 2019

 

De inschrijving is pas definitief na betaling van het gehele bedrag.

Bij annulatie wordt de terugbetaling verminderd met 25 euro voor onkosten en op voorwaarde dat er door u, voor uw gereserveerde plaats, een vervanger gevonden wordt. Indien u het totale bedrag niet ineens kan betalen, kunt u ook in termijnen afbetalen. Een telefoontje naar ons secretariaat helpt u dan verder zodat we samen naar een haalbare oplossing kunnen zoeken.

 

 inschrijving:

EKR – F. Coosemansstraat 127, 2600 Berchem

 

 

 

 

 

Bereikbaar

Hulp- en advieslijn: 03 218 47 40

info@kublerrossvlaanderen.be