Workshops

 

1. Waar we niet graag over praten:

“ooit ga ik dood”

Betty Peeters

 

Elk leven is eindig, we weten het zo goed, maar we vinden het zo moeilijk om erover te praten,

In deze workshop willen we het er wel over hebben.

Iedereen zou graag vredig willen sterven, na een voltooid leven, vrij van pijn en omringd door geliefde

mensen. Lang niet iedereen valt dit geluk te beurt,

Wat kan ik doen, wat heb ik nodig om rustig naar mijn levenseinde te kijken?

Hoe kan ik met mijn geliefden tijdig overleggen over mijn wensen omtrent mijn levenseinde?

Welke administratieve stappen moet ik zetten om mijn wilsbeschikkingen te laten vastleggen?

Wil ikzelf de regie wat in handen houden of laat ik het over aan mijn naasten?

Over o.a. deze vragen - er zijn nog zoveel andere - willen we nadenken en uitwisselen.

Betty Peeters: haar familie van vijf kinderen en acht kleinkinderen, vele jaren onderwijservaring, ook vele jaren vormingswerk met volwassenen hebben haar de kans geboden om te beleven hoe deugddoend en verrijkend het bezig zijn met mensen kan zijn, zeker wanneer we onze ervaringen en kwetsbaarheid willen delen.

 

2. Meditatief en intuïtief mandala tekenen.

Geertje Hozee – Jansma

 

Mandala tekenen is tekenen in de cirkel.

Het is een kunstvorm die helend werkt voor de ziel. Al tekenend ontdek je jouw zelfhelend vermogen. Mandala tekenen brengt onbewuste processen aan het licht, het onzichtbare wordt zichtbaar gemaakt. We vertrekken van een thema, gevoel of beweging, kleur of getal. Het is altijd de persoonlijke beleving die centraal staat. Wezenlijk voor het meedoen is de bereidheid om een blik te werpen in je eigen binnenwereld. Geen tekenervaring vereist.

Geertje Hozee-Jansma: sinds 1996 werkzaam als Mandala- en Sacrale dans-docente. Ze is gehuwd en heeft twee volwassen dochters.

 

3. Stembevrijding

Agnes Ardui

 

Stembevrijding gaat over je vrij-uit en vol-uit durven uitdrukken. Het is een beweging naar binnen, gevolgd door een beweging naar buiten. Het is stem geven aan datgene, wat van binnen om ruimte vraagt.

Het is zingen, niet om iets te bereiken, maar om uit te drukken wat er is.

 

Veel mensen vinden dat ze ‘niet kunnen zingen’.

Jezelf oprecht openen voor je eigen klank en stem, werkt bevrijdend.

Als mensen zingen is het feest in de hersenen.

Agnes Ardui is van kindsbeen af geboeid door zingen en samenzang.

In de opleiding Stembevrijding bij Jan Kortie in Amsterdam ervaarde ze de genezende werking van klank.

 

4. Terug naar onze natuurlijke staat met Dao Natural Movements

Yuri Meeuws
 

Vanaf onze geboorte in dit leven tot onze dood is er maar één constante: we worden ouder. Aan dit feit kunnen we niets veranderen, maar het hoeft niet te betekenen dat we ook aftakelen. In deze workshop maken we kennis met Dao Natural Movements, eenvoudige bewegingen ontstaan uit de innerlijke kung fu, qigong en Tibetaanse yoga. Ze vergen geen fysieke kracht, zijn ongecompliceerd en hebben desondanks onmiddellijk effect op lichaam en geest. Het resultaat is dat we onze innerlijke Levendigheid herontdekken en ons zo altijd jong, open, flexibel en daadkrachtig kunnen voelen, ongeacht onze leeftijd.

Yuri Meeuws is zo’n 20 jaar geleden begonnen op het pad van de Chinese bewegingskunsten en geeft al meer dan 10 jaar lessen en workshops Qigong en Dao in en rond Antwerpen.
Comfortabele, losse kledij en schoenen met vlakke zool worden aangeraden.

 

5. Verlies en verder...

Lucas Verhaegen

 

Als er een dierbaar iemand voorgoed uit ons leven verdwijnt, kan dat ons dooreenschudden tot in onze kern. Het kan lijken alsof er met deze persoon ook een stuk van onszelf verdwenen is. We spreken dan ook vaak over een ervaring van “verlies”.

Het is de grote verdienste van Elisabeth Kübler-Ross om ons erop te wijzen dat dit verlies eigenlijk veeleer een transformatie is. Gevoelens van ongeloof, woede, verdriet, radeloosheid… vormen zich uiteindelijk om tot iets anders. Wat dat “anders” precies is, verschilt van mens tot mens. Sommigen vinden een nieuwe zin of betekenis in hun leven, anderen ervaren dankbaarheid, nog anderen gaan zich liefdevoller opstellen…

In een veilige, geborgen sfeer en met veel respect voor alle menselijke gevoelens verwoorden we in deze workshop wat een verlieservaring bij ons teweegbracht. Daarbij staat luisteren zonder oordelen centraal.

Deze interactieve workshop is geschikt voor iedereen en voor alle fases van het rouwproces.

Lucas Verhaegen:

Mijn professionele ervaring situeert zich vooral in het welzijnswerk en het sociaalwetenschappelijk onderzoek. Sinds 2013 ben ik zelfstandig coach, en oprichter van Empathy4U. Ik heb ontdekt wat de waarde van empathie en authenticiteit is, en hoe dit kan bij dragen tot een gelukkig leven. Dat enthousiasme wil ik laten doorstralen in mijn werk met groepen, koppels en individuele personen.

 

6. Kleurervaring met nat-in-nat-schilderen

Hermelinde Laga

 

Kleuren spreken de mens aan in de ziel. Door het schilderen met aquarelverf op nat papier beweeg je innerlijk mee met de vloeiende kleuren waardoor er een verbinding ontstaat met je gevoelswereld.

Tijdens het schilderen ontmoeten de kleuren elkaar en via de kleur kom je in contact met je binnenwereld. 

We richten ons helemaal op dit proces waarbij het resultaat op de achtergrond treedt en tot bijzaak wordt. 

Iedereen kan deelnemen, voorkennis of kunstzinnige ervaring is niet nodig.

Hermelinde Laga is kunsttherapeut en kunstzinnig coach. Zij geeft kunsttherapie in haar praktijk in Wilrijk en geeft verschillende kunstzinnige cursussen en workshops in Berchem, Mortsel. 

Zij woont met haar man en 3 kinderen in Wilrijk

 

7. Ont-moeten in leven en sterven

Geertje Beckers

 

In iedere relatie zijn er wel eens moeilijke perioden, waarin we elkaar minder goed begrijpen, wat langs elkaar heen leven, geen tijd hebben voor elkaar, elkaar niet zien in wat we nodig hebben.

Dat is eigenlijk een beetje sterven aan het leven.

We verwachten soms teveel, zijn niet duidelijk, raken teleurgesteld en boos.

We moeten van alles! De ander moet van alles.

Ont-moeten is het moeten los laten, het mogen zijn wie je bent met alles wat er is.

In deze workshop staan we hierbij stil met behulp van een korte geleide meditatie.

Dit geeft tevens een beeld van de uitgebreide cursus met dezelfde titel.

 

Geertje Beckers is verpleegkundige (docente), werkte 30 jaar als vormingswerkster in de gezondheidszorg met als thema: leven, sterven en rouw. In 1980 ontmoette ze Elisabeth Kübler-Ross met wie ze een aantal keren samenwerkte. Van haar leerde ze hoe te durven vertrouwen op jezelf 

 

 

1

Bereikbaar

Hulp- en advieslijn: 03 218 47 40

info@kublerrossvlaanderen.be