Van harte welkom op ons 25ste Symposium

zaterdag 12 oktober 2019

Ont-moeten in leven en sterven

(je eigen boek leren lezen)

 

Gastspreker: Geertje Bekers

 

Sterven kun je samen, doodgaan doe je alleen.

Samen sterven is elkaar ont-moeten in lief en leed, hoop en wanhoop, machteloosheid en kracht,

pijn en vreugde.

Samen sterven is samen leven tot aan de dood en samen voortleven in de verwerking van dit afscheid.

Als je een ander wilt helpen in zijn stervensproces, kun je putten uit je levenservaringen.

Wat had jij nodig bij een verlieservaring, wat of wie helpt jou echt?

Elkaar wezenlijk ont-moeten is mogen zijn wie je bent, mogen voelen wat je voelt.

We hoeven ook niet overal een antwoord op te hebben. Sommige vragen zijn niet te beantwoorden.

"Laten  zijn" is dan misschien wel het echte antwoord.

Samen zo'n gevoel van overgave kunnen delen, is dat niet het mooiste geschenk dat je jezelf en de ander kunt geven?


 

 

Geertje Beckers is verpleegkundige (docente), werkte 30 jaar als vormingswerkster in de gezondheidszorg met als thema: leven, sterven en rouw.

In 1980 ontmoette ze Elisabeth Kübler-Ross met wie ze een aantal keren samenwerkte. Van haar leerde ze hoe te durven vertrouwen op jezelf en op je eigen levensboek.


 

Bereikbaar

Hulp- en advieslijn: 03 218 47 40

info@kublerrossvlaanderen.be