Workshops

 

1. Architect van onze toekomst

    Betty Peeters

 

Aan jonge mensen wordt voortdurend gezegd: denk aan je toekomst, gebruik je talenten, haal een diploma, verken de wereld!!!

Wanneer we wat ouder zijn, wordt er niet meer zoveel over de toekomst gesproken. En toch op elk moment van ons leven ligt de toekomst voor ons open! Hoe kijken we naar die toekomst? Wat durven we te verwachten? Hoe kunnen we die toekomst mee vorm geven? Hoe kunnen we zinvol omgaan met allerlei dingen die ons kunnen overkomen?

In deze workshop willen we, met inbreng van de deelnemers, op zoek gaan naar antwoorden op deze vragen.

Betty Peeters: haar familie van vijf kinderen en acht kleinkinderen, vele jaren onderwijservaring, ook vele jaren vormingswerk met volwassenen hebben haar de kans geboden om te beleven hoe deugddoend en verrijkend het bezig zijn met mensen kan zijn, zeker wanneer we onze ervaringen en kwetsbaarheid willen delen.

 

2. Meditatief en intuïtief Mandala tekenen.

Geertje Hozee – Jansma

 

Mandala tekenen is tekenen in de cirkel. Het is een kunstvorm die helend werkt voor de ziel. Al  tekenend  ontdek  je  jouw  zelfhelend  vermogen. Mandala tekenen brengt onbewuste processen aan het  licht,  het  onzichtbare  wordt  zichtbaar  gemaakt.

We vertrekken van een thema, gevoel of beweging, kleur of  getal.  Het  is  altijd  de  persoonlijke  beleving die centraal staat. Wezenlijk voor het meedoen is de bereidheid  om  een  blik  te  werpen  in  je  eigen binnenwereld. Geen tekenervaring vereist.

Geertje  Hozee-Jansma:  sinds  1996  werkzaam  als Mandala- en Sacrale dans-docente. Ze is gehuwd en heeft twee volwassen dochters.

 

3. Jouw kracht staat centraal

Helena Enq’a

 

Het is de verbinding van je hart met je denken die een

kracht in je wakker maakt – een kracht die je verspreidt – in jezelf, in je omgeving en ver daarbuiten. De gebundelde kracht is helend, zegenend. In tijden van chaos is het essentieel je staande te houden. Angst en verwarring hoeven niet opgedrongen te worden. Het verzwakt je. Moed en vertrouwen brengt groei! Alleen diep in jezelf vindt je de oplossing als de wereld rondom je in verwarring is. Door verbinding met het Goddelijke zien we dat we er nooit alleen voorstaan. Het brengt een toevloed van hoger weten en een hogere liefde. Hierdoor leren we dat je eigen kracht gebundeld centraal stellen het beste werk is dat je kan doen om jezelf en anderen te helpen.

Helena Enq’a heeft in de verpleging als in het zakenleven gewerkt. Ze heeft “Living Compass” opgericht, een centrum voor persoonlijke en spirituele bewustwording. Ze transformeerde een intense rouwperiode tot een geschenk dat een nieuwe kracht gaf in haar leven. Ze heeft zelf een plotselinge genezing ervaren. Zij toont hoe “de Kracht van je Gedachten”, een voedende en stuwende invloed heeft op het leven.

 

4. Liefdevolle omhulling

Kathryn Harington

 

Heb je een verlangen om wat je deze voormiddag heeft geraakt een plek te geven en te koesteren?

Je gaat al schilderend in de wereld van de kleuren een ruimte creëren. Stilaan ga je in deze ruimte een kleurenspel zichtbaar maken. Laat je verrassen door wat tot je spreekt in het ontstane beeld. Het is een geleidde opdracht en je bent van harte welkom ook als je nog nooit hebt geschilderd. Er is tijd voorzien om ervaringen uit te wisselen, voor wie dat wilt.

Kathryn Harington is een beeldend kunstzinnig therapeute. Haar praktijk “Het Geheel” voor creativiteit en ontwikkeling is gericht op preventie en herstel van burn-out. www.hetgeheel.be

 

5. Biodança: dans van het leven

Maria Witvrouwen

 

“Biodança is een systeem van menselijke integratie, organische vernieuwing van affectieve heropvoeding en het herleven van de oorspronkelijke functies van het leven. Biodança promoveert en activeert de affectieve delen van de hersenen zodat er opnieuw een integratie ontstaat tussen denken en doen, tussen lichaam en geest, tussen levende wezens en de natuur. Zo bewerkstelligt Biodança een compromis met het leven.”

Biodança (de dans van het leven) is de “zin van het leven” benaderen via dans.

De muziek is een universele taal en speelt hierin een belangrijke rol.

Maria Witvrouwen maakte in Zuid-Amerika, de bakermat, kennis met Biodança. Ze volgde de opleiding in de "Biodança school van Ceara Brasil". Maria heeft 39 jaar gewerkt in de basisgemeenschappen van Brazilië. Ze woont nu terug in België en bracht Biodança met zich mee.

 

6. Horen, voelen, zien, ademen... en schrijven

Ann Ickx

 

In deze workshop maken we via oefeningen contact met al onze zintuigen en onze ademhaling. Vanuit de waarnemingen en gevoelens die we neerschrijven komt ieder tot zijn eigen verhaal, dat we wel (of niet) delen met elkaar. Bij allerlei vormen van verlies kan deze zachte vorm van contact te maken met onszelf en het proberen te verwoorden helend werken.

Ann Ickx heeft vele jaren onderwijservaring. Daarnaast gaf ze vele jaren cursussen waarin dans, expressie, muziek centraal stonden. Ze volgde ook een toneelopleiding en heeft een eigen gezelschap. Na meerdere zware verliezen van verscheiden aard heeft ze veel ervaring opgebouwd rond rouwen en wat dat met het lichaam en geest kan doen. Ze studeert psychologie en werkt ook individueel met vrouwen.

 

7. Sofrologie. Bewust zijn van je moties

Pascale Crauwels

 

Sofrologie is een wetenschappelijke methode die sinds 1960 bestaat.

Ze dient om je bewustzijn te ontwikkelen en meer over je innerlijke wereld te ontdekken.

Weggedrukte gevoelens kunnen je ziek maken. Met de dynamische relaxatie leer je je blokkades langzaam losmaken. Het belevingsproces wordt op gang gebracht zodat het rouwen kan beginnen.

 

Tijdens de workshop worden er na de theoretische inleiding enkele basistechnieken gegeven die iedereen kan toepassen.

 

De bedoeling is om stil te staan bij de stress die in je lichaam zit en de spanning te doen verminderen.

Pascale Crauwels is kinesitherapeute en Master in de sofrologie.

Ze geeft zowel individuele als groepssessies in haar praktijk. In haar boek “Stap voor stap bewuster met sofrologie” beschrijft ze hoe ze na jaren eindelijk het verlies van haar zoontje heeft kunnen verwerken. www.sofropraktijk.be

 

8. Het lichaam als poort naar innerlijke vrijheid

Yuri Meeuws

 

Qigong -  letterlijk 'cultiveren van Qi' (levenskracht) – is de verzamelnaam voor Chinese bewegingsvormen die specifiek bedoeld zijn om de Qi in het lichaam te verhogen en beter te doen stromen, met een gezonder(e) lichaam en geest als resultaat. Vele van deze vormen zijn honderden, soms duizenden jaren oud, en zijn gebaseerd op de principes van de Traditionele Chinese Geneeskunde en geworteld in het Daoïsme.

 

In het algemeen kan het regelmatig beoefenen van Qigong ons fysieke, emotionele en mentale welzijn aanzienlijk verbeteren, waardoor we meer ontspannen en tegelijk in onze kracht midden in het leven kunnen staan.

 

Comfortabele, losse kledij en schoenen met vlakke zool worden aangeraden.

 

Yuri Meeuws is zo'n 15 jaar geleden begonnen op het pad van de Chinese bewegingskunsten en geeft al verschillende jaren lessen en workshops Qigong en Dao in en rond Antwerpen. www.xiao-yao.org

 

9. Leven en dood en rugzakken

Theo Vaes

 

De dood en veel menselijk leed beladen onze rugzak. Of misschien toch niet?

 Hoe kunnen omgevingsfactoren gedrag en gevoel beïnvloeden? Zijn ze determinerend of beïnvloedend. Wat gebeurt er als het verhaal over de ervaring sterker wordt dan de ervaring? Kan je overtuigingen rond kommer en kwel veranderen? Kunnen we het leren delen? Heb je daar beroepskrachten voor nodig? Gaat het om uitzonderingen of wijdverspreide toestanden?

 

Vanuit een getuigenis over en door  mensen in extreme armoede deelt Theo Vaes de huidige stand van inzichten uit het ArmenTeKort actieonderzoek.

 

Theo Vaes is de medeoprichter van ArmenTeKort, een initiatief dat wil leren generatiearmoede af te schaffen i.p.v. te bestrijden.

“ Armoede is te duur om te  laten bestaan” zegt hij. In het vorige project Stop Darmkanker bundelde hij samen met dr Luc Colemont de nodige krachten om darmkanker naar de geschiedenis te verwijzen. Zijn passie gaat naar het mobiliseren van mensen en hun talenten om voor de volgende generaties een betere wereld achter te laten.

 

Bereikbaar

Hulp- en advieslijn: 03 218 47 40

info@kublerrossvlaanderen.be