Workshops

 

1. Waar we niet graag over praten:

“ooit ga ik dood”

Betty Peeters

 

Elk leven is eindig, we weten het zo goed, maar we vinden het zo moeilijk om erover te praten,

In deze workshop willen we het er wel over hebben.

Iedereen zou graag vredig willen sterven, na een voltooid leven, vrij van pijn en omringd door geliefde

mensen. Lang niet iedereen valt dit geluk te beurt,

Wat kan ik doen, wat heb ik nodig om rustig naar mijn levenseinde te kijken?

Hoe kan ik met mijn geliefden tijdig overleggen over mijn wensen omtrent mijn levenseinde?

Welke administratieve stappen moet ik zetten om mijn wilsbeschikkingen te laten vastleggen?

Wil ikzelf de regie wat in handen houden of laat ik het over aan mijn naasten?

Over o.a. deze vragen - er zijn nog zoveel andere - willen we nadenken en uitwisselen.

Betty Peeters: haar familie van vijf kinderen en acht kleinkinderen, vele jaren onderwijservaring, ook vele jaren vormingswerk met volwassenen hebben haar de kans geboden om te beleven hoe deugddoend en verrijkend het bezig zijn met mensen kan zijn, zeker wanneer we onze ervaringen en kwetsbaarheid willen delen.

 

2. Meditatief en intuïtief mandala tekenen.

Geertje Hozee – Jansma

 

Mandala tekenen is tekenen in de cirkel.

Het is een kunstvorm die helend werkt voor de ziel. Al tekenend ontdek je jouw zelfhelend vermogen. Mandala tekenen brengt onbewuste processen aan het licht, het onzichtbare wordt zichtbaar gemaakt. We vertrekken van een thema, gevoel of beweging, kleur of getal. Het is altijd de persoonlijke beleving die centraal staat. Wezenlijk voor het meedoen is de bereidheid om een blik te werpen in je eigen binnenwereld. Geen tekenervaring vereist.

Geertje Hozee-Jansma: sinds 1996 werkzaam als Mandala- en Sacrale dans-docente. Ze is gehuwd en heeft twee volwassen dochters.

 

3. Stembevrijding

Agnes Ardui

 

Stembevrijding gaat over je vrij-uit en vol-uit durven uitdrukken. Het is een beweging naar binnen, gevolgd door een beweging naar buiten. Het is stem geven aan datgene, wat van binnen om ruimte vraagt.

Het is zingen, niet om iets te bereiken, maar om uit te drukken wat er is.

 

Veel mensen vinden dat ze ‘niet kunnen zingen’.

Jezelf oprecht openen voor je eigen klank en stem, werkt bevrijdend.

Als mensen zingen is het feest in de hersenen.

Agnes Ardui is van kindsbeen af geboeid door zingen en samenzang.

In de opleiding Stembevrijding bij Jan Kortie in Amsterdam ervaarde ze de genezende werking van klank.

 

4. Holistic Pulsing of thuiskomen bij jezelf

Imelda Van de Moortel

 

In deze hectische wereld vliegen we van hot naar her.  Maar luisteren we naar wat ons lichaam te vertellen heeft?   Neen, over het algemeen niet.   Holistic Pulsing leert je te luisteren naar je lichaam, je grenzen en je mogelijkheden.

 

In deze workshop leer je enkele basis pulsen waarmee je later aan de slag kan gaan.   We werken in groepjes van 2 personen.

De techniek is simpel en erg diepgaand.   De techniek van HP doet je omhullen met liefde en zachtheid in een losschuddende beweging.   De sessies laten je puur genieten.  Na elke sessie ervaar je intens gevoel van verstilling.  

 

De helende werking houdt niet op als er gestopt wordt met pulsen, de stroming wordt dan vaak zelfs intenser gevoeld. 

Tijdens een sessie worden door de stromende bewegingen de vloeistoffen in het lichaam in beweging gebracht. 

Hierdoor worden alle lagen in ons geraakt en tot een harmonisch geheel geïntegreerd.

Imelda Van de Moortel: Na mijn loopbaan in de sociale sector voelde het als vanzelfsprekend aan om mensen van dichterbij te begeleiden.   Erg onder de indruk en geboeid in lichaamswerk, ben ik me gaan specialiseren in het werk van Tovi Browning. In 2006 behaalde ik aan de School voor HP Trainingen het diploma: Holistic Pulsing.  

 

5. Rouwen in verbinding met het leven

Lucas Verhaegen

 

In deze workshop stellen we een benadering van rouwen voor die geïnspireerd is door de Verbindende Communicatie van Marshall Rosenberg.

Via enkele eenvoudige oefeningen ontdekken we welke behoeften en verlangens centraal staan in ons eigen rouwproces. Vaak merken we dan dat deze behoeften zowel individueel als universeel menselijk zijn.

Wanneer we ons hiermee ten volle verbinden, kan dat een helend, groeibevorderend effect hebben. In de workshop worden hiertoe de nodige handvatten aangereikt.

Er is ook ruimte voor vragen en uitwisseling.

 

Deze interactieve workshop is geschikt voor iedereen en voor alle fases van het rouwproces.

Lucas Verhaegen: Mijn professionele ervaring situeert zich vooral in het welzijnswerk en het sociaalwetenschappelijk onderzoek. Verbindende Communicatie veranderde mijn leven: ik leerde hoe ik een authentieke verbinding met mezelf en anderen kon creëren. De diepe vreugde die ik daardoor ervaar blijft me inspireren om deze vaardigheid uit te dragen. Sinds 2013 ben ik zelfstandig coach en trainer in Verbindende Communicatie.

 

6. Stap voor stap bewuster met sofrologie

Pascale Crauwels

 

Sofrologie dient om je bewustzijn te ontwikkelen meer over je innerlijke wereld te ontdekken.

 

Weggedrukte gevoelens kunnen je ziek maken

Met de dynamische relaxatie leer je je blokkades langzaam losmaken. Het belevingsproces wordt op gang gebracht zodat het rouwen kan beginnen.

 

Tijdens de workshop worden er na de theoretische inleiding enkele basistechnieken gegeven die iedereen kan toepassen.

 

De bedoeling is om stil te staan bij de stress die in je lichaam zit en de spanning te doen verminderen.

 

Pascale Crauwels: is kinesitherapeut en Master in sofrologie. Ze geeft zowel individuele als groepssessies in haar praktijk.In haar boek “Stap voor stap bewuster met sofrologie beschrijft ze hoe ze na jaren eindelijk het verlies van haar zoontje heeft kunnen verwerken

 

7. Ont-moeten in leven en sterven

Geertje Beckers

 

In iedere relatie zijn er wel eens moeilijke perioden, waarin we elkaar minder goed begrijpen, wat langs elkaar heen leven, geen tijd hebben voor elkaar, elkaar niet zien in wat we nodig hebben.

Dat is eigenlijk een beetje sterven aan het leven.

 

We verwachten soms teveel, zijn niet duidelijk, raken teleurgesteld en boos.

We moeten van alles! De ander moet van alles.

 

Ont-moeten is het moeten los laten, het mogen zijn wie je bent met alles wat er is.

In deze workshop staan we hierbij stil met behulp van een korte geleide meditatie. Dit geeft tevens een beeld van de uitgebreide cursus met dezelfde titel.

 

Geertje Beckers is verpleegkundige (docente), werkte 30 jaar als vormingswerkster in de gezondheidszorg met als thema: leven, sterven en rouw.

In 1980 ontmoette ze Elisabeth Kübler-Ross met wie ze een aantal keren samenwerkte. Van haar leerde ze hoe te durven vertrouwen op jezelf en op je eigen levensboek.

 

8. Terug naar onze natuurlijke staat met Dao Natural Movements

Yuri Meeuws
 

Vanaf onze geboorte in dit leven tot onze dood is er maar één constante: we worden ouder. Aan dit feit kunnen we niets veranderen, maar het hoeft niet te betekenen dat we ook aftakelen.

 

 In deze workshop maken we kennis met Dao Natural Movements, eenvoudige bewegingen ontstaan uit de innerlijke kung fu, qigong en Tibetaanse yoga. Ze vergen geen fysieke kracht, zijn ongecompliceerd en hebben desondanks onmiddellijk effect op lichaam en geest.

 

Het resultaat is dat we onze innerlijke Levendigheid herontdekken en ons zo altijd jong, open, flexibel en daadkrachtig kunnen voelen, ongeacht onze leeftijd.

 

Yuri Meeuws is zo’n 15 jaar geleden begonnen op het pad van de Chinese bewegingskunsten en geeft al verschillende jaren lessen en workshops Qigong en Dao in en rond Antwerpen.

 

Comfortabele, losse kledij en schoenen met vlakke zool worden aangeraden.


 

Bereikbaar

Hulp- en advieslijn: 03 218 47 40

info@kublerrossvlaanderen.be